تیم های انجمن امداد دانشجویی ایما 

خلاقیت و پشتکار به دنبال تخصص و جوان محوری اصول جذب تیم های خوش فکر و حرفه ای در ایما را تشکیل میدهد. از شما هم دعوت میکنیم به جمع متعهد و حرفه ای ما بپیوندید و ارزش آفرین باشید.

تیم کودکان امید

تیم کار و مهارت

تیم سفیر مهر

تیم روابط عمومی

تیم پله های کاغذی

ایمیل روابط عمومی: ima.ngo.society@gmail.com
ایمیل پشتیبانی: support@ima-ngo.org

شماره تماس روابط عمومی:  09388630837
شماره تماس منابع انسانی:  09016634166
شماره تماس خانه امید:      03135585247

دفتر مرکزی: اصفهان،اصفهان، خیابان طیب، نرسیده به مسجد سید، کوچه 13، ساختمان سامان، واحد همفک
محل فعالیت: جاده فرودگاه، حصه شمالی، کوچه گل یاس، مجتمع خانه امید

error: Content is protected !!