تیم سفیر مهر

تیم سفیر مهر

«سفیر مهر»  برای آموزش به کودکانی فعالیت می‌کند که در حال حاضر در مدارس مشغول به تحصیل هستند. کودکانی که در خانواده‌هایی با سرپرستان بی‌سواد، کم‌سواد و یا بی‌توجه به وضعیت درسی فرزندانشان به سر می‌برند. نبود فردی مناسب در خانواده و محیط اطراف برای یاری رساندن به این دانش‌آموزان در امور درسی، رفته رفته موجب افت تحصیلی آنان شده و به دنبال آن دل‌سردی و ترک تحصیلشان را به همراه خواهد داشت. به همین دلیل تیم سفیر مهر با هدف کمک به آموزش و پیگیری امور آموزشی این دانش‌آموزان کلاس‌هایی منظم برگزار می‌کند.

کودکانی که پس از تمام شدن دوره آموزشی موفق به ورود به مدرسه می‌شوند و همینطور سایر دانش‌آموزان منطقه که نیاز به کلاس تقویتی دارند در این تیم آموزش می‌بینند.

حمایت‌های سفیر مهر از دانش‌آموزان علاوه بر حمایت تحصیلی شامل ارتباط با مدارس در طول تحصیل برای کمک مؤثرتر به دانش‌آموزان و کمک‌های حمایتی و مالی در هنگام ثبت‌نام در مدارس نیز می‌شود.

error: Content is protected !!