تیم روابط عمومی

تیم روابط عمومی

روابط عمومی عنصر بنیادی و اصلی هر کار تیمی و گروهی رسمی است که هدفش برقراری ارتباط با اعضاء گروه، مخاطبان و ذی‌نفعان است و همچنین اطلاع‌رسانیست.

روابط عمومی ایما شامل چند زیرگروه است که هر کدام در همکاری و تعامل با سایر گروه‌ها به وظایف خود عمل می‌کند:

  1. ارتباطات: هدف از این تیم عبارت است از: 1. انعکاس فعالیت‌ایما؛ 2. ترویج تفکر خیرخواهانه و فرهنگ‌سازی در سطح شهر؛ 3. جذب عضو داوطلب؛ 4. معرفی محصولات ایما و 5. تأمین نیازهای مالی ایما که این اهداف را از طریق برپایی میز روابط عمومی در محل‌های مختلف؛ ارتباط با خیرین؛ ارتباط یا رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها و پاسخگویی به مخاطبان انجام می‌دهد.

2.مستندسازی اطلاعات: هدف این تیم  عبارت است از: 1. تهیه اخبار به روز از فعالیت‌ تیم‌ها؛ 2. مکتوب‌کردن اطلاعات برای ارائه به سازمان‌ها و 3. ثبت تجربیات انجمن برای بررسی نحوه عملکرد و بهبود آن که دستیابی به این اهداف را از طریق تهیه اخبار به روز از فعالیت تیم‌ها؛ مکتوب‌کردن اطلاعات برای ارائه به سازمان‌ها؛ ثبت تجربیات انجمن برای بررسی نحوه عملکرد و بهبود آن و دسته‌بندی  و آرشیو اطلاعات انجام می‌دهد.

  1. تبلیغات: هدف از تیم تبلیغات انعکاس فعالیت‌های اجتماعی و فعالیت‌ها ایما در راستای اهداف انجمن است که با سه گروه عکاسان، طراحان و نویسندگان این هدف را راهبری می‌کند. تیم تبلیغات عهده‌دار مدیریت فضای مجازی ایما؛ تهیه فیلم و عکس از مراسم و برنامه‌ها؛ تولید محتوا برای رسانه‌های ایما؛ تهیه آرشیو فیلم و عکس انجمن و راهبری کمپین‌های تبلیغاتی ویژه برنامه‌های مختلف انجمن است.

error: Content is protected !!