تیم بوی مهر

طرح بوی مهر

آموزش کودکان محروم از تحصیل و آماده کردن آن‌ها برای ورود به مدرسه در کنار کمک به دانش‌آموزان مناطق حاشیه‌نشین برای پیشرفت تحصیلی، از مهم‌ترین فعالیت‌های انجمن ایما هستند.

هر سال در روزهای پایانی تابستان، طرحی به نام «بوی مهر» اعضای داوطلب انجمن و مردم دغدغه‌مند اصفهان را در کنار هم جمع می‌کند. این طرح که با حضور کودکان در جشن بوی مهر همراه است، با اهداف زیر برگزار می‌شود:

تشویق کودکان محروم از تحصیلی که در آن سال به کمک انجمن ایما به مدرسه خواهند رفت؛

تشویق دانش‌آموزان تحت پوشش انجمن که سال تحصیلی موفقی را پشت سر گذاشته‌اند؛

ایجاد امید و انگیزه در کودکان و نوجوانان محروم برای شروع سال تحصیلی جدید؛

تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان با همراهی خیرین.

error: Content is protected !!