حمیدرضا عریضی

استاد تمام روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

دارای درجه دکترای روان‌شناسی صنعتی از دانشگاه شهید چمران اهواز

 • تألیف کتاب‌ها و مقالات علمی متعدد از جمله:
  روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی؛
  روش‌های کاربردی پژوهش در روان‌شناسی بالینی و مشاوره؛
  روش‌های پیشرفته پژوهش در علوم انسانی.
 • عضویت در انجمن روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ایران
 • رئیس مرکز تحقیقات روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، 1385-1380
 • عضو هیأت‌تحریریه مجله علوم انسانی و روان‌شناسی دانشکده علوم تربیتی
 • دبیر اولین همایش بین‌المللی روان‌شناسی شناختی دانشگاه اصفهان، 1380
 • عضویت در کرسی نظریه‌پردازی در روان‌شناسی، 1385
 • عضویت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1363-1357

گالری فیلم

error: Content is protected !!