تیم کودکان امید

تیم کودکان امید

 فعالیت اصلی انجمن ایما آموزش و حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل 8 تا 14 سال است. این کودکان با روش مراجعه خانه‌ به خانه در محله شناسایی می‌شوند و پس از انجام اقدامات لازم در مجتمع خانه امید مشغول به تحصیل می‌شوند.

تحصیل در خانه امید شامل یادگیری دروس اصلی و پایه است که براساس سن کودک تعداد مقاطع مورد نیاز برای گذراندن در خانه امید تعیین می‌شود. به‌طور مثال کودکی برحسب سن‌اش باید تا مقطع اول و کودک دیگرباید تا مقطع چهارم را در طول نه ماه در خانه امید پشت سر بگذراند و برای امتحان ورودی مدرسه که توسط آموزش و پرورش برگزار می‌شود آماده شود.

چرا کودکان از تحصیل باز‌می‌مانند؟

  1. نداشتن مدارک هویتی مانند ‌شناسنامه‌.
  2. اجبار برای کار توسط سرپرست.
  3. عدم‌توانایی تأمین هزینه‌های ثبت‌نام و سایر هزینه‌های جاری تحصيل.
  4. فرهنگ و رسوم غلط خانوادگی درباره تحصیل کودکان.
  5. مهاجرت‌های دائمی خانواده.

error: Content is protected !!