بررسی مسئله آموزش بی‌شناسنامه‌ها در حصه و دارک 1920 1280 انجمن دانشجویی ایما

بررسی مسئله آموزش بی‌شناسنامه‌ها در حصه و دارک

پرسش‌هایی که پاسخ داده نشده و نه‌تنها حل‌نشده باقی‌مانده که حتی روزبه‌روز دامنه وسیع‌تری را در برگرفته است. معضلات حاشیه شهرها چندین دهه است که خوراک رسانه‌ها و گفتمان‌های جامعه‌شناسان است…

ادامه مطلب

ایمیل روابط عمومی: ima.ngo.society@gmail.com
ایمیل پشتیبانی: support@ima-ngo.org

شماره تماس روابط عمومی:  09388630837
شماره تماس منابع انسانی:  09016634166
شماره تماس خانه امید:      03135585247

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان طیب، نرسیده به مسجد سید، کوچه 13، ساختمان سامان، واحد همفک
محل فعالیت: جاده فرودگاه، حصه شمالی، کوچه گل یاس، مجتمع خانه امید

error: Content is protected !!